ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112-:- วีดีโอประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สามวัฒนธรรมเลิศล้ำที่อุตรดิตถ์  
-:- ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
-:- กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 

-:- ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
-:- การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
-:- การประชาสัมพันธ์มาตรการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟัองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐ ตรี 
-:- การปิดการเรียนกรสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
-:- การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
-:- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
-:- ประกาศ เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับเสด็จฯ
เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมต้อนรับท่านสมาชิกวุฒิสภาเนื่องในโอกาสลงพื้นที่พบผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. พื้นที่ตำบลวังกะพี้
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน
เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
"กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลวังกะพี้"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:-  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ21-0014 ถนนสายซอยหวานฉ่ำ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0015 สายพรอนนท์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอ ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่่น อต.ถ.21-0014 ถนนสายซอยหวานฉ่ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0015 สายพรอนนท์ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง ตำบลวังกะพี้ กว่าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-0007 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงที่1ขนาดกว้าง5เมตรยาว1,000เมตรหนา0.05เมตร ช่วงที่2ขนาดกว้าง4เมตรยาว878เมตรหนา0.05เมตร 
-:- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 1,920เ มตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑๔ ถนนสายซอยหวานฉํ่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอวัง 
-:- ปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0015 สายพรอนนท์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0007 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่นซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0012 สายลงท่าทราย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง-สถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 

วัดท่าทอง 
วัดวังกะพี้
วัดวังโป่ง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมทำขนม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็
เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


เทศบาลตำบลวังกะพี้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันสำคัญๆ
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเฟสจังหวัด