ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
259
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
1,439
ปีนี้
10,459
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
43,732
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94-:- วีดีโอประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สามวัฒนธรรมเลิศล้ำที่อุตรดิตถ์  
-:- ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
-:- กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 

-:-  ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
-:- ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 
-:- คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  
-:- ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด (Kick off) และร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปมะพร้าวแก้วและการจักรสานใบมะพร้าว เพื่อการมีรายได้ของคนตำบลวังกะพี้
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกะพี้ หมู่ที่ ๔ โดยใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๕๐ มิลลิเมตร หนา ๖ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-004 สายเปรมอำนวยสุข หมู่ที่ 4 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่2-เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 5 เมตร ยาว2,00เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรติดถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 685 เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรติดถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก สายบ้านนางจวง ชังแก้ว หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกะพี้ หมู่ที่ ๔ โดยใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๕๐ มิลลิเมตร หนา ๖ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่ 2 เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก สายบ้านนางจวง ซังแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลวงกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายซอยนายมุ้ย บุญธูป หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมูที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางในการจ้างวางท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-004 สายเปรมอำนวยสุข หมู่ที่ 4 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่2เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง5เมตร ยาว2,000เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุดรติตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/ปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทานช่วงที่ 2-เขตติดต่ออำเภอลับแลหมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 5เมตร ยาว2,00เมตร ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับอปท.กรมทางหลวงชนบท 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจวง ชังแก้ว ม.8 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายมุ้ย บุณธูป หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายอ่ำ ผิวหลง หมู่ที่ 6 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนางจวง ชังแก้ว หมู่ที่ 8 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

วัดท่าทอง 
วัดวังกะพี้
วัดวังโป่ง
กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖


กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เทศบาลตำบลวังกะพี้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเฟสจังหวัด