ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,310
ปีนี้
6,290
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
19,838
ไอพี ของคุณ
34.231.147.28-:- วีดีโอประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สามวัฒนธรรมเลิศล้ำที่อุตรดิตถ์  
-:- ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
-:- กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 

-:- ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ One Stop Service 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service) 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service) 
-:- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้ ประชาสัมพันธ์สื่อภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ภารกิจ ๕ ด้าน 
-:- ประกาศ การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรีนนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศเรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรุณีฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังกะพี้
เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้พร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนให้บริการประชาชน/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ มอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:-  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ21-0014 ถนนสายซอยหวานฉ่ำ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0015 สายพรอนนท์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอ ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายซอยนายมุ้ย บุญธูป หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมูที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก สายซอยนายอ่ำ ผิวหลง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคมพ.ศ.2564ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายมุ้ย บุณธูป หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายอ่ำ ผิวหลง หมู่ที่ 6 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนางจวง ชังแก้ว หมู่ที่ 8 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่8 โดบวิธีคัดเลือก 
-:- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงที่1ขนาดกว้าง5เมตรยาว1,000เมตรหนา0.05เมตร ช่วงที่2ขนาดกว้าง4เมตรยาว878เมตรหนา0.05เมตร 
-:- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 1,920เ มตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑๔ ถนนสายซอยหวานฉํ่า หมู่ที่ ๗ บ้านคอวัง 

วัดท่าทอง 
วัดวังกะพี้
วัดวังโป่ง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมทำขนม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ ประชุมพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


เทศบาลตำบลวังกะพี้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันสำคัญๆ
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเฟสจังหวัด