ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
29,097
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,370
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

ประวัติความเป็นมา

 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย    พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังกะพี้   อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้  เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงได้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังกะพี้  เป็นสุขาภิบาล  มีชื่อว่า “ สุขาภิบาลวังกะพี้ ” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๒๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๒๗  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๘  มีพื้นที่  ๑๒.๔๑ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๗,๗๕๖ ไร่

          และต่อมาสุขาภิบาลวังกะพี้  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราช บัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒  มีชื่อ “ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ” เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๑๖  ตอนที่  ๙  ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

          ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายุบองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้รวมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับที่กฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่  ๑๒๗ ก.  วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๔๕  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๖ เป็นต้นไป  ซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๓๐.๗๐ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๔๙,๑๒๐ ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลวังกะพี้