ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,621
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,894
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำงวดปีงบประมาณ 256520 ก.พ. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 พ.ย. 2565
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ.256414 ธ.ค. 2564
4งบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบประมาณ พ.ศ. 256430 ก.ย. 2564
5รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 ม.ค. 2564

1