ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,193
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,379
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,652
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลวังกะพี้ (พ.ศ. 2566 - 2570)12 ก.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลวังกะพี้ (พ.ศ. 2566 - 2570)12 ก.ย. 2565
3มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน6 ก.ค. 2564
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ )13 ม.ค. 2564
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)6 ต.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)6 ต.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
8ประกาศดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
9คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ1 ต.ค. 2563
10การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2563
11ต่อต้านการคอรัปชั่น30 มิ.ย. 2563
12เขาจะปลอมเรายอมได้ไง30 มิ.ย. 2563
13แผ่นพับเทศบาลตำบลวังกะพี้ การป้องกันการทุจริต30 มิ.ย. 2563
14 อนุมัติอนุญาตใช้แตกต่างกันอย่างไร30 มิ.ย. 2563
15ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความทุจริต27 ก.พ. 2560

1