ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
29,097
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,370
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖26 ก.ย. 2566
2ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 29 ส.ค. 2566
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256729 ส.ค. 2566
4ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25669 ก.ย. 2565
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25669 ก.ย. 2565
6การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ.256430 ก.ย. 2564
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
8ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25643 ก.ย. 2564
10เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓18 มิ.ย. 2563
11ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓1 มิ.ย. 2563

1