ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,621
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,463
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,736
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25669 ก.ย. 2565
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25669 ก.ย. 2565
3การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ.256430 ก.ย. 2564
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
5ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25643 ก.ย. 2564
7เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓18 มิ.ย. 2563
8ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓1 มิ.ย. 2563

1