ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,621
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,463
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,736
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะพี้21 เม.ย. 2565
2ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ3 ส.ค. 2563
4มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร3 ส.ค. 2563
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน3 ส.ค. 2563
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3 ส.ค. 2563
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3 ส.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ส.ค. 2563
9มาตรการการป้องกันการรับสินบน3 ส.ค. 2563
10มาตราการส่งเสริมควบโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง3 ส.ค. 2563
11มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ส.ค. 2563

1