ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,621
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,463
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,736
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256516 พ.ย. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี256522 ก.ย. 2565
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 256515 ก.ย. 2565
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 25655 ก.ย. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 256522 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 25658 ส.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256527 มิ.ย. 2565
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 256530 พ.ค. 2565
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 256523 พ.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 25655 พ.ค. 2565
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 25655 เม.ย. 2565
12รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 28 ก.พ. 2565
13รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ 4 ก.พ. 2565

1