ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
2,320
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,162
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,435
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

     เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องจาก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องแก่นกระพี้ เทศบาลตำบลวังกะพี้ และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ (อาคาร ๑) ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

22 มีนาคม 2566

กิจกรรมร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ  เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

18 มีนาคม 2566

โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเข้าวัดสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิและฟังธรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เห็นความสำคัญของ “วัด” และได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

17 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ “กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะสังสรรค์ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เดินทางศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมวังบางขุนพรหม เขตพระนครกรุงเทพมหานครฯศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์วังเทวะเวสม์ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

" เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา ” เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

01 มีนาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อน ผู้ปกครองและครู โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

มื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนด จัด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)ตลอดจนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมี นายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

30 มกราคม 2566

 โครงการรักษาตัวรอดปลอดภัย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
จัดโครงการรักษาตัวรอดปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม –๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกัน เตรียมความพร้อมและลดการสูญเสียจากเหตุการณ์อันตรายที่คาดไม่ถึง ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ ๒ - ๔ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ จำนวน ๖๖ คน จะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อันตรายและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยวัดวังโป่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

30 มกราคม 2566

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และ นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

26 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมรายได้ชุมชน หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพรใช้ในชุมชน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ทำจัดโครงการส่งเสริมรายได้ชุมชน“หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรทำลูกประคบสมุนไพรใช้ในชุมชน”เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรในชุมชนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็น การลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ โดยมี นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

24 มกราคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน/ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังกะพี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลวังกะพี้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับประชาชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้แก่เด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มกราคม 2566

 เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. ๒๕๖๖  ณ วัดวังกะพี้  หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจและ เป็นการส่งเสริม ดำรงความเข้มแข็ง ของพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร รักษาศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังกะพี้ อสม. ประชาชนชาวตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08 ธันวาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังกะพี้ อสม ประชาชนจิตอาสาตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าทอง หมู่ที่ ๓ วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ วัดวังโป่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

03 ธันวาคม 2565

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยะฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะฯ เนื่องในโอกาสจัด ประชุมโครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามนโยบาย๑๒เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์และการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนิเทศให้คำแนะนำส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

30 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (85 รายการ)