ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
259
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
1,439
ปีนี้
10,459
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
43,732
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

     เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องจาก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องแก่นกระพี้ เทศบาลตำบลวังกะพี้ และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ (อาคาร ๑) ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
22 มีนาคม 2566