ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
259
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
1,439
ปีนี้
10,459
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
43,732
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

4
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้พร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนให้บริการประชาชน/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมกำลังจิตอาสาเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนให้บริการประชาชน/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ โดยมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ มอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับประชาชนสำหรับติดตั้งบริเวณบ้านพักอาศัย และเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้,นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแนะนำวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ฯ และวิธีการใช้งานพร้อมมอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๕
12 เมษายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบล วังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายประหยัดพ์ ครุฑเมือง กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ , นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้, น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม รองปลัดเทศบาล ตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบเงินบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ จากผู้แทนบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
16 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ บริเวณแยกตลาดเย็นเด่นนที หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล ตำบลวังกะพี้ นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ตำบลวังกะพี้,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรวังกะพี้ ในกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณแยกตลาดเย็นเด่นนที หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยทาสีทางม้าลาย ขอบฟุตบาท ทำความสะอาดขอบทางเดินทางเท้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ด้านนอกตลาดเย็นเด่นนที หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
18 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ โดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) และร่วมการพิจารณาเปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
08 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ ประชุมพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ โดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
08 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ให้การสนับสนุนบุคลากรสาธิตการป้องกันอัคคีภัย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ ให้การสนับสนุนบุคลากรพร้อมอุปกรณ์สำหรับ สาธิตการป้องกันอัคคีภัยให้กับกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียน เจริญวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ กิจกรรมดังกล่าวสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้มอบ ให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ นาย ให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยแสดงการสาธิต การป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
20 มกราคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับเสด็จฯ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ตำบลวังกะพี้,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับเสด็จฯ โดยการเก็บเศษขยะมูลบฝอย,กวาดพื้นถนนขจัดฝุ่นละออง, ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
15 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาล ตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ หมู่ที่ ๓ , คณะครู,นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง (มินมานโกวิท) และประชาชน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง โดยการเก็บเศษขยะมูลบฝอย,กวาดพื้น ถนนขจัดฝุ่นละออง, ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 มกราคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมต้อนรับท่านสมาชิกวุฒิสภาเนื่องในโอกาสลงพื้นที่พบผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบล วังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับท่าน พีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และคณะฯ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ท่านพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการป้องกันของโรคติดต่อ COVID -๑๙, มอบเจลแอลกอฮอล์, เสื้อทีมสำหรับลงพื้นที่ อสม.,ผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้สูงอายุ และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมมอบข้าวกล่องให้กับผู้ร่วมงานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (แก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
05 มกราคม 2565

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, กำนันตำบลวังกะพี้, ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ กล่าวรายงานโครงการฯ ให้กับ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ประธานการประชุมฯ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ ภายในอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
03 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้า ส่วนราชการเทศบาลตำบลตำบลวังกะพี้ ได้มอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฯ ณ บริเวณภายใน อาคารหอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
23 พฤศจิกายน 2564

"กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลวังกะพี้",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการออก ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และเพื่อเป็นการสำรวจความต้องการ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
"

12 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
กำหนดการจัดฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสถานที่สำหรับการฝึกอบรมฯ ณ
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (92 รายการ)