ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,621
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,894
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ "

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้แก่เด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
13 มกราคม 2566