ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,621
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,463
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,736
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๘


นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นายปรีดา สุขดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศิวะนัฐ สุวรรณห้อย
พนักงานจ้างทั่วไป