ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
835
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
29,097
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,370
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

น.ส.เจริญขวัญ คำสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔


นางสาวเจริญขวัญ คำสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางลัดดา ช้างต่อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิตติชัย ยศเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิรัตน์ มากมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสายรุ้ง ใจมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมนัส อัตภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร แก้วกรี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกียรติภุมิ สงกล่ำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายราชันย์ ค้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกิตติพิชญ์ เพชรเทียนชัย
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวนวพร คำหอม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอุบล ขันตี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพิสิษฐ์ อยู่ทิม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวัลลพ ชังแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานิต ทองสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกาญจนา คำเหล้า
พนักงานจ้างเหมา


นายทนนชัย เจริญผล
พนักงานจ้างเหมา


นายณวัฒน์ ช้างต่อ
พนักงานจ้างเหมา