ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
2,257
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,443
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,716
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภานุวัฒนภาคิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕


นางณิชกานต์ โทนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวรัตนาพร ประพันธ์วิทย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววรินทร บุญธูป
ครู คศ.๒


นางสาวจารุณี สงวนทรัพย์
ครู คศ.๒


นางสาววนิชา คุ้มอักษร
ครู คศ.๒


นางสาวบุษบา บริคุต
ครู คศ.๑


นางประดับ นิ่มมี
ครู คศ.๑


นางสาวธัญมน วันดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางชลธิชา ลำใย
ผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญจิตร แก้วชัง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรวิมล โฆษ์สงวน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางจินดานุช แตงคง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวบงกชกร สุขนิรันดร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชลทิชา สีขำมี
พนักงานจ้างเหมา