ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
1,940
ปีนี้
6,621
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
39,894
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

นายวีรยุทธ จงศิริ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๓


นางชนิดาภา พรหมเมศ
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาชานการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา


นางสาวชุติมณฑน์ บุญเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางชนิดาภา พรหมเมศ
นายช่างโยธาอาวุโส


นางสาวสุพัตรา กูดใคร้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจักรฤกษ แสงวิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอัมรินทร์ อินดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายปราโมทย์ แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศิระ มีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชิตชัย คงแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนันท์นภัส มีเกษร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุกฤตย์ อับนาค
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิโรจน์ ผลน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฎฐกิตติ์ ชุ่มจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพงษ์ แก้วจินดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุริยา ยิ้มคำต่อ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมัด อุชมวดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย มีเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณวธรรม ศรีแก้วดี
พนักงานจ้างเหมา


นายปิติ ชุ่มจันทร์
พนักงานจ้างเหมา


นายธวีชัย ทองสุข
พนักงานจ้างเหมา


นายประดิษฐ์ ธงฉิมพลี
พนักงานจ้างเหมา