ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

1
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับเสด็จฯ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นำอาสาสมัครจิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ตำบลวังกะพี้,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับเสด็จฯ โดยการเก็บเศษขยะมูลบฝอย,กวาดพื้นถนนขจัดฝุ่นละออง, ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
15 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรม รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาล ตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ หมู่ที่ ๓ , คณะครู,นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง (มินมานโกวิท) และประชาชน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง โดยการเก็บเศษขยะมูลบฝอย,กวาดพื้น ถนนขจัดฝุ่นละออง, ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 มกราคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมต้อนรับท่านสมาชิกวุฒิสภาเนื่องในโอกาสลงพื้นที่พบผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบล วังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับท่าน พีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และคณะฯ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ท่านพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการป้องกันของโรคติดต่อ COVID -๑๙, มอบเจลแอลกอฮอล์, เสื้อทีมสำหรับลงพื้นที่ อสม.,ผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้สูงอายุ และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมมอบข้าวกล่องให้กับผู้ร่วมงานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (แก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
05 มกราคม 2565

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, กำนันตำบลวังกะพี้, ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ กล่าวรายงานโครงการฯ ให้กับ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ประธานการประชุมฯ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ ภายในอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
03 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้า ส่วนราชการเทศบาลตำบลตำบลวังกะพี้ ได้มอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฯ ณ บริเวณภายใน อาคารหอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
23 พฤศจิกายน 2564

"กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลวังกะพี้",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการออก ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และเพื่อเป็นการสำรวจความต้องการ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
"

12 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
กำหนดการจัดฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสถานที่สำหรับการฝึกอบรมฯ ณ
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2564

"นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังกะพี้",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลตำบลวังกะพี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังกะพี้ โดยมี
พันตำรวจเอก บุญเลิศ นาคทั่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรวังกะพี้ เป็นผู้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้กำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบล วังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๓) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
29 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสามาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และร่วม ทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และบริเวณสถานีรถไฟวังกะพี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
23 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วน ราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่ เพิ่มขึ้นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
15 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙)   ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้กรุณา มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์"
14 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายสุรพงษ์ หุณฑสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) จำนวน ๑๒ คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

28 กันยายน 2564

"เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนเพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

รายละเอียด "เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้พิจารณาอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมอำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ภายในบริเวณโดมและภายในอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้   ร่วมกับ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้  กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙)
ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙), ซักซ้อมความร่วมมือดำเนินการฉีดวัคซีนฯ และ
แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (39 รายการ)