ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

1
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลวังกะพี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมตักบาตรข้่าวสารอาหารแห้ง ภายใต้โครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป) ณ บริเวณภายในหอประชุมอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ภายใต้กิจกรรมโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้, น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ได้แสดงออกด้วยการไหว้แม่ ณ ภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาล
ตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ
ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดวังโป่ง หมู่ที่ ๘,วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ และวัดท่าทอง
หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

18 กรกฎาคม 2565

โครงการรำกลองยาวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคนตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ กำหนดจัดทำโครงการรำกลองยาวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคนตำบลวังกะพี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นการเผยแพร่ศิลปะการตีกลองยาวและการรำกลองยาวในงานต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยมี นายนายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้/ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
วังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้สอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลักสูตรการตีกลองยาวและการรำกลองยาว,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

มื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองสวัสดิการสังคมฯ กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “หลักสูตรการตีกลองยาวและการรำกลองยาว” เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต สามารถเผยแพร่ศิลปะการตีกลองยาวและการรำกลองยาวในงาน
ต่างๆ ร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานส่งต่อให้คนรุ่นหลัง
โดยมี นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์"

06 กรกฎาคม 2565

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย กรมปศุสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและได้เรียนเชิญ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และเยี่ยมชมจุดบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ภายในบริเวณโดมหน้าหอประชุมอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

01 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังกะพี้ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก      เล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้มอบชุดพละศึกษาและชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 09.๓0 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมมอบชุดพละศึกษาและชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลวังกะพี้เกิดความพร้อมเข้ารับการศึกษาฯ ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
วังกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

29 มิถุนายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เพมเพิส) ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบล
วังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วย นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ผู้เกี่ยวข้องฯ
ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เพมเพิส) ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๗๙ ราย โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

21 มิถุนายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

ของศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพื้นที่ตำบลวังกะพี้
"
รายละเอียด "เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์, นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ (๑), นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒) พร้อมคณะฯ พร้อมด้วย
นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายประหยัดพ์ ครุฑเมือง กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความเสียหายของผู้ประสพภัยพิบัติ ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะฯ
ได้มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่
หมู่ที่ ๗ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

27 เมษายน 2565

นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรุณีฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๒๒ เมษาน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ มอบหมายให้
นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายประหยัดพ์ ครุฑเมือง กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้,นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนางสุนิสา เกษศรี หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความเสียหายของผู้ประสพภัยพิบัติ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

22 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ
รายละเอียด เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๓๐ น. ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้มีเหตุเกิดพายุ
ฤดูร้อนลมพัดรุนแรงทำให้ที่พักอาศัยบ้านเรือนของประชาชน และอาคารสถานที่ของทางราชการในพื้นที่ตำบล
วังกะพี้ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ผู้เกี่ยวข้องฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

21 เมษายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้พร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนให้บริการประชาชน/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมกำลังจิตอาสาเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนให้บริการประชาชน/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ โดยมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชนฯ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ มอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับประชาชนสำหรับติดตั้งบริเวณบ้านพักอาศัย และเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้,นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแนะนำวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ฯ และวิธีการใช้งานพร้อมมอบถังน้ำยาเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๕
12 เมษายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบล วังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายประหยัดพ์ ครุฑเมือง กำนันตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลวังกะพี้ , นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้, น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม รองปลัดเทศบาล ตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบเงินบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ จากผู้แทนบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
16 มีนาคม 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)