ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
683
เดือนที่แล้ว
1,327
ปีนี้
10,242
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,242
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

เทศบาลตำบลวังกะพี้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายสุรพงษ์ หุณฑสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) จำนวน ๑๒ คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

28 กันยายน 2564

"เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนเพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

รายละเอียด "เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้พิจารณาอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมอำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ภายในบริเวณโดมและภายในอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙)
ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙), ซักซ้อมความร่วมมือดำเนินการฉีดวัคซีนฯ และ
แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้อำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนทั่วไปเพื่อรับบริการ Walk in
ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ และสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนและสถานที่สำหรับพักคอยหลังฉีดวัคซีนแล้ว ณ บริเวณภายในโดมด้านหน้าอาคารต้นกระพี้ และภายในอาคารต้นกระพี้สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค - ๑๙
พื้นที่ตำบลบ้านเกาะ,ตำบลหาดกรวด และตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 สิงหาคม 2564

ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ให้การต้อนรับ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ,
ตำบลหาดกรวด และตำบลวังกะพี้ ฯ ณ บริเวณภายในโดมด้านหน้าอาคารต้นกระพี้ และภายในอาคารต้นกระพี้สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 สิงหาคม 2564

" เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

" เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ จาก นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,
นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

23 สิงหาคม 2564

"วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ดำเนินกิจกรรมบริการรถบริการรับ - ส่ง ผู้สูงอายุเพื่อรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ ณ  บริเวณภายในโดมหน้าอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

"เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมบริการรถรับ - ส่ง ผู้สูงอายุเพื่อรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ โดยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังกะพี้เพื่อเดินทางไปรับบริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิค – ๑๙ ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ณ ภายในบริเวณโดมหน้าอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

20 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้เปิดรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

รายละเอียด เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบล วังกะพี้ ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงตำบลวังกะพี้ จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

04 สิงหาคม 2564

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ น.ส.จามจุรี จันทร์จร และครอบครัว ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร, นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมรับ
มอบเงินบริจาคสำหรับใช้ในกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค – ๒๐๑๙ จาก น.ส.จามจุรี
จันทร์จร และครอบครัว โดยมี นางประจวบ วิชาธร เป็นผู้มอบเงินฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบเกียรติบัตร์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงการขอบคุณให้กับ นางประจวบ วิชาธร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอกที่ ๓ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ทั้ง ๒ แห่ง
(แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามช่วงชั้นเด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐ คน) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ (ครั้งแรก) ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้  กำหนดจัดประชุม

สภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ (ครั้งแรก) มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยได้เรียนเชิญ นายนิมิตร   เมืองเปีย  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีการพิจารณาประธานสภา

เทศบาลตำบลวังกะพี้ รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้  และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้   เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๔  และเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายและกล่าวปิดการประชุมฯ  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลตำบลวังกะพี้  (ห้องแก่นกระพี้)  สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

11 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กำหนดจัดประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้อย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

" เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนเชิญ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เข้าร่วมประชุมฯ ณ
ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์"

23 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้เรียนเชิญ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง เพื่อมาแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

02 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนันตำบลวังกะพี้,ผู้ใหญ่บ้าน
พื้นที่ตำบลวังกะพี้ และจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม
ทำความสะอาดพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ด้อยโอกาสที่พิการทางการมองเห็น,พิการทางการเคลื่อนไหว
และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางเหวียง เมืองก้อน (พิการทางการมองเห็น) บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๗ , นางบุญนำ เกตุวัง (พิการทางการเคลื่อนไหว) บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๗ และนางจันทอน โพธิ์เขียว (ผู้ป่วยติดเตียง) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

01 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ณ หอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยกำหนดหน่วยเลือกตั้งและ
ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ โดยมีกิจกรรม
ต่อเนื่องดังนี้
๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดำเนินการประชุมซักซ้อมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่เตรียมรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ
๒) เวลา ๑๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเตรียมรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ
๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ผลคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลวังกะพี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ และประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ และทำการยุบรวมตามขั้นตอนของการดำเนินการ
การเลือกตั้งฯ
ณ หอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

30 มีนาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)