ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอกที่ ๓ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ทั้ง ๒ แห่ง
(แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามช่วงชั้นเด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐ คน) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
11 มิถุนายน 2564