ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
นายโส แก้วชัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙

จ่าสิบเอกสุน สลีวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙

นายโส แก้วชัง
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นายธนาพัฒน์ ปานสังข์
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นายศรีโพ บุญมี
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นายชำนาญ อยู่ยิ่ง
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นายสุนทร ทับแว่ว
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นางปัทมา โพธิ์จุ้ย
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙

จ.ส.อ.สุน สลีวงศ์
สมาชิกสภา เขต ๒
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายขอม นาคะเกตุ
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายพิเชิษฐ์ สีเนียม
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางน้ำทิพย์ ปิ่นนาค
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางนิภา สุขนิรันดร์
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางวรรณฤทัย สุขสุญานนท์
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙