ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
683
เดือนที่แล้ว
1,327
ปีนี้
10,242
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,242
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาล

นางสาวสายสุณี สุวรรณอาศน์
รองปลัดเทศบาล

นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสงกรานต์ ศิริปาลกะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปริพรรห์ ทาใจ
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสาวสายสุณี สุวรรณอาศน์
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

นางสาวสายสุณี สุวรรณอาศน์
รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน