ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร. 0-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔

น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม
รองปลัดเทศบาล
โทร. 0-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔


นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๑
น.ส.กัญญรัตน์ กิ่งเกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๒

นายวีรยุทธ จงศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๓
น.ส.สุรีย์พร อ่อนละมูล
ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕
น.ส.เจริญขวัญ คำสอน
รักษาราชการผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๖
นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม