ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะพี้21 เม.ย. 2565
2ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ3 ส.ค. 2563
4มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร3 ส.ค. 2563
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน3 ส.ค. 2563
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3 ส.ค. 2563
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ3 ส.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม3 ส.ค. 2563
9มาตรการการป้องกันการรับสินบน3 ส.ค. 2563
10มาตราการส่งเสริมควบโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง3 ส.ค. 2563
11มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ส.ค. 2563

1