ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน6 ก.ค. 2564
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ )13 ม.ค. 2564
3ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)6 ต.ค. 2563
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)6 ต.ค. 2563
5มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
6ประกาศดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
7คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ1 ต.ค. 2563
8การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2563
9ต่อต้านการคอรัปชั่น30 มิ.ย. 2563
10เขาจะปลอมเรายอมได้ไง30 มิ.ย. 2563
11แผ่นพับเทศบาลตำบลวังกะพี้ การป้องกันการทุจริต30 มิ.ย. 2563
12 อนุมัติอนุญาตใช้แตกต่างกันอย่างไร30 มิ.ย. 2563
13ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความทุจริต27 ก.พ. 2560

1