ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
683
เดือนที่แล้ว
1,327
ปีนี้
10,242
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,242
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน6 ก.ค. 2564
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ )13 ม.ค. 2564
3มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
4ประกาศดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกะพี้1 ต.ค. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ1 ต.ค. 2563
6การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2563
7ต่อต้านการคอรัปชั่น30 มิ.ย. 2563
8เขาจะปลอมเรายอมได้ไง30 มิ.ย. 2563
9แผ่นพับเทศบาลตำบลวังกะพี้ การป้องกันการทุจริต30 มิ.ย. 2563
10 อนุมัติอนุญาตใช้แตกต่างกันอย่างไร30 มิ.ย. 2563
11ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความทุจริต27 ก.พ. 2560

1