ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓20 ม.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖30 พ.ย. 2563
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓30 ก.ย. 2563
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓31 ส.ค. 2563
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓28 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓13 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓27 ก.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓28 พ.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓7 เม.ย. 2563
10การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓13 มี.ค. 2563

1