ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
นายอนิรุธ ครุฑเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายศราวุธ พินิจฤทธิกร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙

นายสุรพงษ์ หุณฑสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางสาวนพรัตน์ บุญเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙
นายมนัส แก้วประสงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙