ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศุภกฤษณ์ โมรารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการระดับต้น


นายกิจจา โกฏแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิรวดี สมมิตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายวุฑฒิชัย คุ้มแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสอาด สุขมี
พนักงานขับรถยนต์


นางนันทิชา สุระจิต
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอนันตา จีนขวั้น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพนาไพร บุญพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธนกาญจน์ โตมานะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัยรัตน์ เกตุเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางฐิติรัตน์ ภัครัชชัยยะพล
พนักงานจ้างทั่วไป