ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

นายปริพรรห์ ทาใจ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นางชนิดาภา พรหมเมศ
นายช่างโยธาอาวุโส


นางสาวสุพัตรา กูดใคร้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจักรฤกษ แสงวิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวนันท์นภัส มีเกษร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิโรจน์ ผลน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิวัฒนา ทองมา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศิระ มีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุกฤตย์ อับนาค
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฎฐกิตติ์ ชุ่มจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพงษ์ แก้วจินดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุริยา ยิ้มคำต่อ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปราโมทย์ แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชูชีพ กระเสาร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมัด อุชมวดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย มีเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป