ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวรัตนาพร ประพันธ์วิทย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจารุณี สงวนทรัพย์
ครู คศ.๑


นางสาววรินทร บุญธูป
ครู คศ.๒


นางประดับ นิ่มมี
ครู คศ.๑


นางสาวบุษบา บริคุต
ครู คศ.๑


นางสาววนิชา คุ้มอักษร
ครู คศ.๑


นางสาวธัญมน วันดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางชลธิชา ลำใย
ผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญจิตร แก้วชัง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรวิมล โฆษ์สงวน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางจินดานุช แตงคง
พนักงานจ้างเหมา