ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

นางสาวสายสุณี สุวรรณอาศน์
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวเจริญขวัญ คำสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางลัดดา ช้างต่อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิตติชัย ยศเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิรัตน์ มากมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสายรุ้ง ใจมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประดล โมลารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายต้อย วงษ์โสภา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมมาศ จันทบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร แก้วกรี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมนัส อัตภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ สงวนประเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกียรติภุมิ สงกล่ำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายราชันย์ ค้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.บงกชกร สุขนิรันดร์
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวน้ำผึ้ง มากพันธ์
พนักงานจ้างเหมา