ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

น.ส.เจริญขวัญ คำสอน
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔


นางสาวเจริญขวัญ คำสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางลัดดา ช้างต่อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิตติชัย ยศเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิรัตน์ มากมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสายรุ้ง ใจมี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมนัส อัตภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร แก้วกรี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกียรติภุมิ สงกล่ำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายราชันย์ ค้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.บงกชกร สุขนิรันดร์
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวน้ำผึ้ง มากพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนวพร คำหอม
พนักงานจ้างทั่วไป