ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
556
เดือนที่แล้ว
1,582
ปีนี้
10,191
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
23,739
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๘


นายปรีดา สุขดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศิวะนัฐ สุวรรณห้อย
พนักงานจ้างทั่วไป