ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายปรีดา สุขดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพุทธิภรณ์ ครุธมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศิวะนัฐ สุวรรณห้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนวพร คำหอม
พนักงานจ้างเหมา