ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
81
เดือนที่แล้ว
1,523
ปีนี้
12,932
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
26,480
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

น.ส.สุรีย์พร อ่อนละมูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕น.ส.จิราพร จีนขวั้น
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางกิตติพิชญ์ โกญจนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ.ส.อ.สมศักดิ์ อ่วมบุญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


จ.ส.อ.ชัญญา โตโสภณ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


นายจักรพงษ์ น้อยเปรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางรำแพน แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป