ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
683
เดือนที่แล้ว
1,327
ปีนี้
10,242
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,242
ไอพี ของคุณ
3.236.232.99

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๔ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแถลงนโยบายฯ และให้นโยบายเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
13 พฤษภาคม 2564