ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
740
เดือนที่แล้ว
1,328
ปีนี้
740
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
14,288
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๔ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการแถลงนโยบายฯ และให้นโยบายเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


 
13 พฤษภาคม 2564